Office communication

Irodai kommunikációs tréning

Irodai kommunikációs tréning

Modul 1

Udvariasság és előzékenység

 • Az udvariasság fontossága
 • Emailben közölt kérések
 • Figyelmességet mutatni mások felé
 • Alternatív javaslatok bemutatása
 • Kérdőív

Modul 2

Aktív figyelem

 • Érdeklődést mutatni
 • Kérdéseket feltenni
 • Nem ítélkezni

Modul 3

Helyesség

 • Nyelvtan és szókincs
 • Írásos és szóbeli kommunikáció
 • A kérdőív eredményeinek átbeszélése

Modul 4

Tiszta beszéd

 • Telefonhívások és emailek
 • Konfirmáció, ellenőrzés és tisztázás írásos és szóbeli formában

Modul 5

Tömörség és teljesség

 • Folyamatleírás
 • A dolgok működésének a leírása
 • Információ bemutatása írásos és szóbeli formában
 • Kérdőív: egyéb további kérdések megbeszélése és javaslatok megfogalmazása

Modul 6

Konkrétság fogalma

 • Véleménynyilvánítás
 • Célok meghatározása
 • Tiszteletmutatás mások irányában

Modul 7

Konferenciahívás és megbeszélések

 • A modulok során gyűjtött tudás felhasználása: információ bemutatása (tisztán, röviden és kompletten)
 • Paralel: Jegyzetelés
 • Kérdőív megbeszélés - megegyezés a riport formátumában és bemutatásának módjában

Modul 8

Ismétlés és gyakorlás

 • Összefoglaló beszámoló: A megbeszélés alatt jegyzeteltekből
 • Plenáris ülés: a tanulók kérdéseket tesznek fel és megbeszélik a további kommunikációs fejlődés lehetséges irányait
 • Záró gondolatok